Arkiv

Ett nytt samråd har skickats ut angående en ny bergtäkt i Ulvsby. Mer information kommer inom kort.

Länken nedan går till vår gamla sida från 2009-2012 när vi stred mot etableringen av en bergtäkt i Ulvsby.

http://old.motbergtaktiulvsby.se/