Förhandlingsordningen 22-23 oktober 2020

Nu har vi fått den slutliga förhandlingsordningen inför sammanträdet och synen med Mark- och miljööverdomstolen den 22-23 oktober 2020.

22 oktober kl 13.00-17.00
Sammanträde/muntlig förhandling i Bibliotekshuset, Sessionssalen

23 oktober kl 9.30-12.00
Syn i Ulvsby.

Syn kommer att hållas uppe på Strömsberg, samt på platsen för den planerade täkten. Mötesplats bestäms vid sammanträdet.