Våra synpunkter på Nissers åsikter

Förra veckan skickade vi ombud in en skrivelse till Mark- och miljödomstolen rörande våra synpunkter på Nissers åsikter om täkten och dess påverkan.

En del av skrivelsen berörde brun gräsfjäril som finns både norr och söder om den tänkta täkten. Brun gräsfjäril är fridlyst inom hela EU och är utrotningshotad. I västra Europa finns den i princip enbart i Värmland och Dalarna. EUs art- och habitatdirektiv omfattar 12 rödlistade fjärilsarter varav brun gräsfjäril är en av dessa.

19 st bruna gräsfjärilar har alltså observerats här i anslutning till den tänkta täkten.

Länsstyrelsen i Värmland har fått anstånd för att kommentera Nissers skrivelse till den 2 augusti.

Vi har ännu inte fått något besked huruvida Mark- och miljööverdomstolen kommer till Ulvsby och gör syn på plats. Det är även oklart om det blir en muntlig förhandling. Eventuellt avgörs målet ändå.

Mer information kommer så snart det händer något.
Till dess – ha en fortsatt skön sommar ?☀️