Kristdemokraternas besök

I måndags kväll träffade föreningen ”För god miljö i Ulvsby” kommunalrådet Erik Nilsson, Kristdemokraterna.
Även denna gång hade ett 10-tal medlemmar mött upp.
Vi framförde vår kritiska syn på bergtäkten och fick även höra hur Kristdemokraterna ställer sig till frågan.

Kristdemokraterna kommer på besök!

Måndagen den 26 juni kl 19.00 i Ulvsby Ordenshus.

Kommunalrådet Erik Nilsson, Kristdemokraterna, kommer ut till oss i Ulvsby. Vi får möjlighet att informera om våra synpunkter och höra hur Kristdemokraterna resonerar i bergtäktsfrågan.

Hjärtligt välkomna!

Besked före sommaren?

Vi har hört oss för hos Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län för att höra om vad de tror att utsikterna är för att ha ett svar klart innan sommaren?

Handläggaren Eva-Marie Jansson trodde det kunde bli svårt och trodde snarare på ett besked efter sommaren, i augusti/september. Så då vet vi att det kan dröja.