Ansökan har lämnats in!

Ansökan om tillstånd för att bedriva bergtäktverksamhet på Alstrum 5:1 har lämnats in till Länsstyrelsen. Ansökan samt bilagor finns nu tillgängliga här på vår hemsida. Till ansökan.

Myndigheter, organisationer, föreningar privatpersoner och andra som lämnat yttranden kommer nu få möjlighet att lämna synpunkter på sökandes ansökan.

Se även artikeln i Värmlands Folkblad som publicerades den 6 september 2016. Läs artikeln.