Till våra politiker i Karlstad!

Dagens viktiga inlägg på vår Facebook-sida lägger vi naturligtvis ut även här på hemsidan:

Nu gör jag det, jag vågar skriva det här offentligt i hopp om att nå någon viktig person som kan påverka majoriteten hos Karlstads politiker. Tack för ordet.

Ulvsby – En skräpyta?

Nu står vi här igen, en ansökan angående Bergtäkt i Ulvsby är inlämnad. Karlstads kommun ska bestämma sig, är Ulvsby skräpyta, innehållande knäppskallar, några barn och alkoholister eller är det skimmer i molnen och glitter i sjön som en klok Värmlandsprofil en gång sa.

Några hundra meter från bebyggelse, skola och föreningsliv vill en enskild person alltså etablera en Bergtäkt. Vad är då en Bergtäkt tänker du? Det är en massiv, bullrande, dammande och dånande miljöfarlig verksamhet. Vid sprängning finns det en risk för fallande sten, dammet är hälsofarligt och bildar ett smutsigt täcke över omgivningarna, riskerar att försura Alsterälven och sjöar intill. För att bryta berget går en knack ständigt, dagarna i ända. Sprängningarna innebär såklart massiva explosioner, hur det låter och upplevs finns att utforska i redan befintliga täkter eller på Internet, för den som inte vill åka på studiebesök.

Trots detta framställs Bergtäkten som en nätt och tyst liten verksamhet i beskrivningarna. Allt för pengarna och vinstintressets skull. Ett varnande SMS ska vi få, när stenen kan komma att regna som värst. En levande och växande bygd riskerar att försvinna, allt på grund av pengar. Grus och sten, ja det finns redan i andra täkter. En levande bygd på landet, finns det inte så många av längre, eftersom Sveriges landsbygd faktiskt är utrotningshotad enligt forskningsrapporter, undersökningar och mer eller mindre kontroversiella medieprofiler.

Ulvsby och Vallargärdet har de senaste åren växt. Unga familjer väljer att flytta hit, leva och verka här. Vara granne med naturen men samtidigt nära city. Våra eftertraktade hemvändare köper hus i Ulvsby i längtan efter lugnet. Bygden lever verkligen.

Här går vi på teater hos Teater Mimilus, där vi också tar en fika i Caféet och bokar cirkusläger till sommaren. På fritiden kan man gympa, spela fotboll eller åka skridskor på Idrottsplatsen, det finns även en uppsjö av ridskolor för både liten och stor. Vi har föräldragrupper hos den lokala kyrkan och ett rikt kulturliv i form av konst och hantverk i vartannat hörn.

Vi har till och med en fantastisk konstrunda och en handelsträdgård. Människor rör sig i skog och mark, plockar bär, jagar eller bara är.

Skolan är en fantastisk skola, som ständigt är ute i skog och mark för att upptäcka de fina omgivningarna vi har här i Ulvsby och lära barnen om naturen. Med en Bergtäkt riskerar skolan och förskolan begränsas i sin verksamhet med tillgång till natur och utomhusvistelse. Elever och personal kommer att behöva tillbringa sina dagar i ständigt buller och tidvis med stora explosioner. Denna miljö- och hälsofarliga verksamhet ska likt förra gången alltså etableras några hundra meter från en levande bygd, där det finns skola och förskola med cirka 200 barn, som ska växa upp, utvecklas och lära sig nya saker. Ha en trygg tillvaro och skolgång i en lugn miljö.

Det här är inte bara en fråga om etablering av en verksamhet, det är ett ställningstagande från Karlstads kommun. Väljer ni, politiker i Karlstads kommun, Ja i frågan om etablering av Bergtäkten, väljer ni också aktivt att stämpla Ulvsby som Skräpyta.

Det vet vi ju alla hur det känns, inte minst våra politiker.

Kom gärna ut på studiebesök till oss här i Ulvsby innan ni bestämmer er, jag visar er gladeligen allt underbart vi har att erbjuda här, blott 15 minuter från city.

Om Karlstads kommunpolitiker tänker på samma sätt som storstadspolitikerna om landsbygden, ja, då tror jag verkligen på omdebatterade Kjell A. Nordström och hans domedagsprofetior om landsbygden. Varför ska stadens utveckling sluta vid Edsgatans ände?

Blir det tomt, blir det bränt, härjat och kalt med en berghäll bar, blir Alstrum blott ett minne kvar?

Elin Huatorpet Jones

Gå till vår Facebook-sida ->

Ytterligare komplettering och Kungörelse

Den den 11 januari inkom till Miljöprövningsdelegationen i Örebro län ytterligare kompletteringar till ansökan. Dokumentet ”Alstrum kompl 2016-12-30.pdf” hade då kompletterats med:

  1. Information om hur man tänkt hantera dagvatten från täkten
  2. Skyddsåtgärder för att minska kväveutsläpp

    I övrigt bifogades samma fyra bilagor som bifogats 2016-12-30 och som finns redovisade nedan.


Onsdagen den 25 januari var Kungörelsen om ansökan att få öppna en bergtäkt införd i både Nya Wermlands-Tidningen och i Värmlands Folkblad.

Klicka på bilden till höger för att förstora Kungörelsen.

Där finns att läsa att man har på sig fram till den 15 februari 2017 för den som vill yttra sig om ansökan.

För Karlstad kommuns del har Miljönämnden i Karlstads kommun ansökt hos Miljöprövningsdelegationen i Örebro län om att få förlängd yttrandetid till den 22 februari.

Kompletteringar till ansökan

Miljöprövningsdelegationen i Örebro län har nu fått in kompletteringar till ansökan. Dock inte alla kompletteringar som man efterfrågat.

Om du vill följa ärendet kan du gå in via denna sida http://www.lansstyrelsen.se/…/om…/diarium/Pages/default.aspx
Sök på länsstyrelsen i Örebro, skriv in på dnr 4735-2016 och välj tidsperioden från 2016-01-01.

Följande dokument ingår i kompletteringen:

Föreläggande från Miljöprövningsdelegationen

Den 12 oktober skickade Miljöprövningsdelegationen i Örebro län sitt föreläggande (krav) om komplettering av ansökan till sökanden Conrad Nisser.

Dom har tagit upp 8 punkter som skall kompletteras, bl a redogörelse av behovet och säkerställande av skydd för arter och kulturmiljövärden längs nya transportvägen.

Och skriver vidare att ”angivna kompletteringar ska ha inkommit till Miljöprövningsdelegationen senaste den 9 november 2016.”

Läs föreläggandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida

Miljöförvaltningen i Karlstad

Den 19 september besvarade Miljöförvaltningen i Karlstad frågan från Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Örebro län om man anser att ansökan om bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun behöver kompletteras.

Miljöförvaltningen i Karlstad har svarat att flera delar, såsom t ex Behovsutredningen, Naturvärdesinventeringen och Buller, behöver kompletteras.

Man avslutar sitt yttrande med följande stycke:

”Förvaltningen vill förtydliga att i gällande översiktsplan finns en redovisning av potentiella områden för täkter utifrån Naturvårdsprogrammet från 1995. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska en masshushållningsplan tas fram där kommunen tar ställning angående lämpligheten av respektive täkt. Masshushållningsplanen är ännu inte klar så några utpekade potentiella områden för bergtäkt finns därför inte i nuläget.”

Läs yttrandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida