Om oss

Vi är flera familjer som bor alldeles intill den planerade täkten. De närmaste gårdarna ligger endast 240 m ifrån det tänkta bergtäktsområdet.

Ett stenkast därifrån ligger också området Vallargärdet med ett 100-tal hushåll, affär och skola för låg- och mellanstadie, samt förskola.

Stora delar av de boende i bygden vill inte att den idyll vi har i Ulvsby ska förstöras av en miljöfarlig verksamhet.

Första gången vi arbetade för att förhindra en etablering av bergtäkt höll vi på i 4,5 år (maj 2008-augusti 2012). Ärendet gick upp i Miljööverdomstolen och vi vann i samtliga instanser. Vi hoppas att vi och miljön vinner även denna gång!

24 maj 2016 fick vi återigen post i form av information och samråd om ett nytt försök till bergtäkt av Conrad Nisser. Nu börjar vi en lång process tillsammans.

Stöd vår kamp för att denna bergtäkt
inte skall komma till stånd!

Se också vår sida på Facebook.