Kallelse till Extra Årsmöte!

”Föreningen för God Miljö i Ulvsby” kallar till extra årsmöte måndagen den 24 oktober 2016 kl. 19.00 i Ulvsby Ordenshus.

Detta med anledning av den nya ansökan om att få öppna en bergtäkt på fastigheten Alstrum 5:1 i Karlstads kommun. 

Föreningen bildades 2010 inför de då hotande planerna på en bergtäkt i samma fastighet och har som ändamål att verka för att bevara och förbättra goda 
miljöförhållanden i Ulvsby.

Kom till årsmötet och stöd vår förening!

Vi inleder med senaste nytt om den nya ansökan och fortsätter med gängse årsmötesförhandlingar.

Välkomna! 

Föreningsstyrelsen