Ansökan

Från Länsstyrelsen i Örebro län kunde man fram till 2016-10-05 hämta hela ansökan som en zip-fil.

Nu har vi lagt upp filen lokalt så du kan ladda ner hela ansökan som ett dokument på följande länk:

Ansökan Alstrum bergtäkt.zip (96 MB)

Ansökan är väldigt omfattande och den zip-fil som man hämtar ner är uppdelad enligt följande:

 • Alstrum framsida.pdf (16 MB)
 • Flik 0 Register Alstrum.pdf (450 KB)
 • Flik 1 tillståndsansökan huvudinlaga Alstrum.pdf
 • Flik 4 teknisk beskrivning Alstrum.pdf (4,3 MB)
 • Flik 5 BRYTNINGSPLAN.pdf (280 KB)
 • Flik 5 EFTERBEHANDLINGSPLAN.pdf (420 KB)
 • Flik 5 Fastighetskarta.pdf (4 MB)
 • Flik 5 Översiktskarta.pdf (840 KB)
 • Flik 6 A Miljökonsekvensbeskrivning Alstrum.pdf (25 MB)
 • Flik 6 Bilaga 1 Naturvärdesinventering.pdf (3,2 MB)
 • Flik 6 Bilaga 2 rapport_bergtakt_alstrum.pdf (730 KB)
 • Flik 6 Bilaga 3 Bullerberäkning 2010-10-05.pdf (3,5 MB)
 • Flik 6 Bilaga 4 Vibrationsberäkning Alstrum.pdf (520 KB)
 • Flik 6 Bilaga 5 Riskanalys Alstrum.pdf (2 MB)
 • Flik 6 bilaga 6 A Förenklad ÅVS_160222.pdf (1,8 MB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 1.pdf (2 MB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 2.pdf (290 KB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 3.pdf (320 KB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 4.pdf (170 KB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 5.pdf (210 KB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 6.pdf (740 KB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 7.pdf (740 KB)
 • Flik 6 bilaga 6 ÅVS Bilaga 8.pdf (790 KB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 1.pdf (2,2 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 2.pdf (2,2 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 3.pdf (1,3 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 4.pdf (2,1 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 5.pdf (1,7 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 6.pdf (2,2 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 7.pdf (2,1 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 8.pdf (1,3 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 9.pdf (2,2 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 10.pdf (2 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 11.pdf (2,2 MB)
 • Flik 6 Samråd bilaga 12.pdf (710 KB)
 • Flik 7 Förslag till hur verksamheten skall kontrolleras Alstrum.pdf (4,7 MB)
 • 4 Fullmakt för ombud.pdf (600 KB)

Följande dokument ingår i kompletteringen i dec 2016:

Den 11 januari 2017 inkom en reviderad komplettering. Komplettering medföljdes även denna gång  av de 4 bilagorna från 2016-12-30: