Sökandes yttrande

Sökanden inkom igår till Mark- och miljööverdomstolen med ett yttrande över överklagan. Sökanden har tagit del av de handlingar som skickats till Mark- och miljööverdomstolen och har nu fått möjlighet att bemöta de omständigheter och argument som åberopats i målet.

Vi får nu avvakta Mark- och miljööverdomstolens nästa steg.

Och så klart – vi kämpar vidare ?