Mark- och miljööverdomstolens besked

Nästa vecka kommer Mark- och miljööverdomstolen ta ställning till Ulvsbys framtid. Inom två veckor förväntas vi ha ett beslut om domstolen beviljar oss prövningstillstånd eller inte.

Alla goda krafter och energier behövs för att bevara naturen precis som idag. ?

Kampen fortsätter. Tillsammans är vi starka.
???????????

”Go forth, under the open sky, and listen to Nature’s teachings” – William Cullen Bryant