Nej till ny bergtäkt på Södra Edsberg


Artikel på NWT.SE 2019-02-21:

Det finns inget behov. Grus och makadam, som äger täkten i Hynboholm, får inte tillstånd att öppna en ny bergtäkt på Södra Edsberg.

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Örebro län, säger nej till den här täkten på Södra Edsberg, bland annat pga att det inte finns något behov för en till täkt i Karlstad. Vi instämmer i deras slutsats!
Samtidigt väcks många frågor… Vad är så speciellt med täkten här i Ulvsby som de godkänt att den får öppnas? Berg av mindre god kvalitet, fullt med människor runt täkten, inkl. skola o robust samhälle, skyddsvärda arter… Hur gick det till?

Läs hela artikeln på NWT.SE