Länsstyrelsen överklagar bergtäkten i Ulvsby

Artikel på NWT.SE 2019-02-21:

Nu har även länsstyrelsen bestämt sig för att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att godkänna bergtäkten i Ulvsby.

Därmed gör man gemensam sak med Karlstads kommun och ett antal grannar.

Att både Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun väljer att satsa resurser på att överklaga täkttillståndet till Mark- och miljööverdomstolen är ett mycket tydligt tecken på att det vore helt orimligt med en bergtäkt i Ulvsby.
Tack för ert stöd ?.

Läs hela artikeln på NWT.SE