Länsstyrelsen i Värmlands överklagande till Svea hovrätt

Logotyp Länsstyrelsen Värmland vänsterställd för att användas online

Länsstyrelsen i Värmland har skickat in sitt överklagande:

Överklagande av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom den 21 januari 2019 i mål nr M 5417-17.

Läs deras Överklagande(10073689)