Extra Kommunstyrelsemöte!


Extra Kommunstyrelsemöte nu på måndag den 11 februari kl 08.00.

Mötet hålls på kommunledningskontoret på CCC och är öppet för allmänheten.

På mötet kommer frågan upp om kommunen skall överklaga Mark- och Miljödomstolens beslut att godkänna täkten i Ulvsby.

Här kan du läsa den officiella kallelsen.