Känslan efter domslutet från Mark- och miljödomstolen

Så här känner vi alla efter domen, vi som inte vill ha denna verksamhet i Ulvsby, uttryckt i ord av Therese Lindh …

Käftsmäll. Besvikelse. Förvåning. Ofattbart. Förtvivlan. Övergrepp på naturen. Magkänslan var helt helt fel. Men har de inte lyssnat??? Har de inte kritiskt granskat??? Vad hände???

Så idag kom till slut domen vi väntat på så länge. 10 år och ca 9 mån. En dom som var helt förfärlig, en dom där allt anses acceptabelt trots att det för oss, kommunen och vår egen länsstyrelse var så självklart – en täkt här är inte minsta möjliga intrång på miljön, naturen och människorna. Absolut inte. En täkt som inte behövs, inte alls. En täkt där det tydligen anses ok att vi närboende ska ta 12-15 semesterdagar i anspråk VARJE ÅR för att flytta våra djur till en trygg miljö. Ett beslut där domstolen godkänner att en naturvärdesinventering i syfte att leta efter fjärilar, insekter o växter i NOVEMBER anses ok (hur många av oss har sett fjärilar i november…). Domstolen håller med om att vi kommer att påverkas, naturen kommer att påverkas, djuren kommer att påverkas – men det anses ändå acceptabelt. En ledamot var dock på vår sida – han hade lyssnat och förstått – han förstod att vi måste värna och vara rädd om den bruna gräsfjärilen, han förstod även att de myndigheter som verkar i Värmlands län vet mer än vad de i Örebro vet (som inte ens besökt Ulvsby). Tyvärr inte de övriga. 
Så orättvist om det rika djurlivet och alla sällsynta fjärilar ska förstöras/förintas pga att domstolen enligt min åsikt inte har förstått hur galet det är med en bergtäkt här på den här underbara platsen. En bergtäkt som blir den folktätaste i hela Värmland, kanske i Sverige. Hur är det möjligt? Hur kan miljöbalken tolkas så här galet? 
Jag vägrar att ge upp. Min magkänsla får inte vara fel. Till slut kommer miljön och naturen och vi att segra. Mark- och miljööverdomstolen måste förstå vad vi menar och hur osannolikt det skulle vara med en bergtäkt här. 
Tillsammans är vi starka ??
Än är sista ordet inte sagt. ?


Se fler kommentarer på vår sida på Facebook!

Domslutet från Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt har kommit.

DOMSLUT

  1. Mark- och miljödomstolen förordnar att meddelat tillstånd ska förenas även med följande villkor.
    Sökanden ska söder om täkten anordna en bullervall i enlighet med i målet gjort åtagande.
  2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Det innebär att miljöprövningsdelegationens beslut står fast.

Nacka TR M 5417-17 Dom 2019-01-21