Nacka Tingsrätt har kallat till möte i Karlstad den 30/11

I vårt överklagande till Mark- och miljödomstolen i Nacka, om att tidigare instanser godkänt en bergtäkt i Ulvsby, yrkade vi på att få ett sammanträde, samt även en syn på plats.

Mark- och miljödomstolen i Nacka avslog vårt yrkande om syn på plats, men vi fick bifall på vårt yrkande om sammanträde. Mark- och miljödomstolen kommer alltså till Värmlands tingsrätt den 30 november. Plats och tid enligt följande:

Plats: Värmlands tingsrätt, sal 1, Rådhuset
Dag: 30 november 2018
Tid: kl 9.30

Samtliga som har överklagat (och godkänts som klaganden) har i dagarna fått en kallelse till sammanträdet. Kallelsen bekräftas genom att man skriver på delgivningskvittot och skickar tillbaka till domstolen i det bifogade kuvertet. (Finns utförlig information i brevet om hur ni går tillväga.)

Sammanträdet hålls på grund av att VI bett om det. Syftet med sammanträdet är att vara ett komplement till det skriftliga som tidigare har lämnats in i målet. Vi ska således inte upprepa alla argument och detaljer igen utan fokusera på att muntligt argumentera och klargöra omständigheter som är viktigt för domstolen att känna till.

Ni som har Therese Lind och Annika Bohlin som ombud kan, om ni har förhinder, hänvisa till att dessa företräder er. Vi tror dock att det är bra om de som har möjlighet att närvara kommer till mötet för att visa på att detta är en mycket angelägen fråga.
Ni som har Therese Lind och Annika Bohlin som ombud kommer också först och främst att få uttrycka era åsikter genom att dessa två företräder er. Ni har även möjlighet att efter deras presentation/replik ställa frågor och korta kommentarer till domstolen.

Sammanträdet ses som en möjlighet att få komma till tals. Förra omgången så var sammanträdet mycket viktigt för vår sida, då det där blev extra tydligt att en bergtäkt på den platsen är orimlig av flera anledningar.

Ni som överklagat utan ombud har på sammanträdet rätt att framföra er egen talan. Har ni mycket ni vill framföra rekommenderar vi att ni kontaktar domstolen och anger ungefär hur lång tid ni behöver, allt för att underlätta domstolens planering av sammanträdesordning och bedömning av tidsåtgång.

Sökanden och sökandens ombud kommer också att närvara och sökanden kommer att få möjlighet att framföra sin syn på och sina  argument i målet.

Mer synpunkter och kommentarer inför mötet finns på vår Facebook-sida.