Angående ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1. 

Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig rörande Grus och Makadam i Värmland ABs ansökan om bergtäkt på Södra Edsberg 2:1.
En enig miljönämnd beslutade den 20 juni 2018 att ansökan bör avstyrkas bland annat för att det inte finns behov för ytterligare en bergtäkt i Karlstads kommun. S och V yrkade på ett tillägg till yttrandet om vikten av att en masshushållningsplan snarast beslutas av fullmäktige – något majoriteten röstade nej till.

Vad gäller vårt ärende är det viktigt att komma ihåg att kommunstyrelsen gick emot miljönämnden i och med att de i oktober 2017 överklagade Länsstyrelsen i Örebro läns beslut. Kommunstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län är två viktiga parter som är på vår sida.