Inget prövningstillstånd för att ompröva rätt till överklagan!

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt har nu meddelat att de inte lämnar något prövningstillstånd för att ompröva vilka som har rätt att överklaga Länsstyrelsen i Örebro läns beslut. Prövningstillstånd lämnas enbart om det finns skäl att anta annat beslut än vad Mark- och miljödomstolen i Nacka beslutat eller om det finns andra speciella skäl.
Det innebär att endast personer inom 1,5 km från täkten har beviljats rätt att överklaga. Övriga har således inte rätt att överklaga enligt domstolen.

Målet fortsätter nu i Mark- och miljödomstolen i Nacka och förhoppningsvis får vi inom kort besked om nästa steg.
De senaste veckorna har vi haft en del kompletterande skriftväxling med domstolen.
Nästa steg blir sannolikt ett beslut om domstolen kommer hit till Ulvsby och gör syn (besöker täktområdet och dess omnejd) samt håller ett sammanträde (förhandling i målet).

Vi kämpar på med full kraft och energi ??!