Överklaga om du fått avslag på klagorätten!

För dig som har fått avslag på klagorätten finns möjlighet att överklaga detta beslut om klagorätt till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt senast den 26 april.

Din överklagan skall skickas till Mark- och miljödomstolen, Box 1104, 13126 Nacka strand, som sedan förmedlar det till Svea Hovrätt.

Här nedan finner du mall i Word-format som du kan använda för din överklagan. Dokumentet är framtaget av föreningen ”För en god miljö i Ulvsby”.

Mall för överklagande av Bergtäkt 2018-04-14

Vilka får överklaga beslutet om tillståndet till bergtäkt?

Mark- och miljödomstolen i Nacka fattade den 5 april beslut om vilka som har rätt att överklaga beslutet om tillstånd till bergtäkt.
De har enbart godkänt privatpersoner som bor inom 1,5 km från täkten. Det innebär således att alla rågrannar, boende på Vallargärdet samt övriga inom 1,5 km har klagorätt. Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland har också klagorätt.

För de som har fått avslag på klagorätten finns möjlighet att överklaga beslutet om klagorätt till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt senast den 26 april.

Observera att Mark- och miljödomstolen INTE har fattat beslut än om de ska göra syn på plats. Nu avvaktar domstolen om beslutet om klagorätten kommer att överklagas.
Beslut rörande tillståndet om täktverksamhet kommer sannolikt inte att fattas förrän i höst.

Vår bedömning är att vi har goda chanser att få stopp på detta. Vi har dessutom Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland på vår sida.

En artikel om Mark- och miljödomstolen i Nackas beslut finns också i Värmlands Folkblad den 6 april.