Karlstad kommuns överklagan inskickad till Mark- och miljödomstolen

Nu har Karlstad kommuns slutliga överklagande tagits fram och skickats in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Enligt vad vi tidigare informerat om så hade man fått anstånd med överklagandet fram till den 30 november.

I slutet av det 9 sidor långa överklagandet finns ett sammanfattande stycke som inleds med följande lydelse:

”Kommunen anser sammanfattningsvis att tillstånd till täkten inte ska beviljas. Lokaliseringen uppnår inte ändamålet med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”

Komplettering av överklgande