Kort sammanfattning från informationsmötet i måndags.

Mark & Miljödomstolen i Nacka har meddelat oss att eftersom det är ett stort ärende så kommer det sannolikt att dröja innan de fattar slutligt beslut. Med största sannolikhet kommer de inte att kunna ge något besked i ärendet om bergtäkten i Ulvsby förrän tidigast i april månad 2018. Det kan även bli så att besked inte kommer förrän till sommaren. Vissa större ärenden kan ta över ett år innan beslut kommer.

Vi har heller inte fått något besked av dem om de kommer att göra ett besök på plats och ha ett allmänt möte innan beslut tas.

Det är allt vi vet just nu.

Informationsmöte

Föreningen För god miljö i Ulvsby inbjuder medlemmar och övriga intresserade till informationsmöte om läget när det gäller den planerade bergtäkten.

Plats: Ulvsby ordenshus
När:   Måndagen den 6 nov kl 19.00

Välkomna!