Karlstad kommuns överklagande

Efter förra veckans beslut i kommunstyrelsen har kommunledningskontoret i Karlstads kommun lämnat följande överklagande mot Länsstyrelsen i Örebros beslut att godkänna ansökan om att öppna en bergtäkt i Ulvsby.

I sin överklagan begär man även anstånd till den 30 november för att utveckla grunderna för sitt överklagande, samt bifogar också kommunstyrelsens protokoll från den 5 oktober.

Överklagande och beslut