Karlstad kommuns överklagande

Efter förra veckans beslut i kommunstyrelsen har kommunledningskontoret i Karlstads kommun lämnat följande överklagande mot Länsstyrelsen i Örebros beslut att godkänna ansökan om att öppna en bergtäkt i Ulvsby.

I sin överklagan begär man även anstånd till den 30 november för att utveckla grunderna för sitt överklagande, samt bifogar också kommunstyrelsens protokoll från den 5 oktober.

Överklagande och beslut

Kort sammanfattning av dagens händelser…

Demokratin har segrat!

Idag var det möte i Kommunstyrelsen, där man skulle fatta beslut ifall kommunen skull skriva ett överklagande gällande bergtäktstillståndet.

När röstningen var klar kunde man konstatera att 7 röster var för och 6 emot.
De partier som var för: MP, S och V.
Emot: M, L, C och KD (som menade att kommunen gjort vad de kan i ärendet och att det behandlats riktigt och rätt, och hänvisade till nämnderna, och att deras beslut överensstämde med Miljöprövningsdelegationens beslut).

Kommunen kommer nu genom Kommunledningskontoret att författa ett överklagande som skickas vidare till Kommunstyrelse-mötet den 21 november. Kommunen kommer begära anstånd att lämna in sitt överklagande till den 30 november för att hinna göra ett så bra överklagande som möjligt.