Sista chansen för sakägare att delta i framtaget överklagande!!!

Söndagen den 1 oktober, mellan 11.00-15.00, i Ordenshuset i Ulvsby!

Sakägare får ta del av det överklagande som vi skall skicka in och kan även skriva på fullmakten, vilket innebär att man deltar i överklagandet.

Endast sakägare kan överklaga Miljöprövningsdelegationens beslutet. Sakägare är de personer som finns med på sida 25-27 i beslutet från Miljöprövnings-delegationen i Örebro län, av dato 2017-08-31.

Detta är absolut sista chansen! Alla som är sakägare och som inte skickar in ett eget överklagande, kan vara med på det som vi tagit fram genom att skriva på en fullmakt.

Missa inte detta tillfälle. Det kan vara sista chansen att kunna påverka planera och förhoppningsvis stoppa bergtäkten!!!!

Varmt välkomna!!

NAMNINSAMLING – MOT BERGTÄKTEN!

Skriv på före den 3 oktober.

OBS. För att du skall komma med i namninsamlingen måste du, förutom ditt namn och stad/ort, även skriva in verifieringskoden bestående av 3 tecken till höger på samma rad. Kontrollera också alltid att ditt namn kommit med i listan!

Vår namninsamling skall visa Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Örebro att motståndet mot en bergtäkt i Ulvsby stort!

Förra gången det begav sig, 2009, fick vi in över 800 namn mot en bergtäkt i Ulvsby. Nu hoppas vi att motståndet är ännu större.

Men det brådskar, vi skall lämna in namninsamlingen till Karlstad kommun den 4 oktober, så sprid uppropet om namninsamlingen i bygden!!!

Du kan också skriva på namninsamlingen i Ordenshuset i Ulvsby under kommande helg, lördagen den 30 sept och söndagen den 1 okt, mellan kl 11.00 – 15.00.

Stöd oss i denna kamp!
Det är nu eller aldrig!

Till NAMNINSAMLINGEN

ÖVERKLAGANDE – VIKTIG INFORMATION!

Ett överklagande är nu framtaget av några sakägare och medlemmar i föreningen ”För god miljö i Ulvsby”.

Endast sakägare kan överklaga Miljöprövningsdelegationens beslutet. Sakägare är de personer som finns med på sida 25-27 i beslutet från Miljöprövningsdelegationen i Örebro län, av dato 2017-08-31.

Du som är sakägare kan delta i det framtagna överklagandet genom att skriva på en fullmakt.

Besök oss i Ordenshuset i Ulvsby under kommande helg, lördagen den 30 sept och söndagen den 1 okt, mellan kl 11.00 – 15.00.

Där kan du läsa det överklagande som vi skall skicka in och även skriva på fullmakten.

Önskar du som är sakägare att redan nu få fullmakten för att kunna skriva på, kontakta Håkan Bergström via e-post, hakan.mg.bergstrom@hosserudkullen.se.

Notera att påskriven fullmakt måste lämnas in i original till oss i Ordenshuset i Ulvsby under kommande helg.

Varmt välkomna!

PS. Naturligtvis kan du också skicka in ett eget överklagande. DS.

Från medlemsmötet den 18/9

Ett 40-tal medlemmar mötte upp på medlemsmötet i föreningen ”För en god miljö i Ulvsby” i måndags.
Lars-Martin Jansson informerade om nuläge och den kommande processen och att vi arbetar vidare med överklaganden av Länsstyrelsen i Örebros beslut. Överklaganden skall vara inskickade före den 5 oktober.
Mer information kommer i början av nästa vecka.

Akut medlemsmöte!!!

Föreningen ”För god miljö i Ulvsby” inbjuder till samordning hur vi skall agera vidare, samt för att ta fram underlag för överklagan till Mark & Miljödomstolen i Nacka före den 5 oktober.

Ordenshuset i Ulvsby måndagen den 18 september kl 19.00.

Är du inte redan medlem är du naturligtvis hjärtligt välkommen ändå.
Du kan lösa medlemskap direkt på mötet, 50:-/år.