När får vi beslut från Länsstyrelsen i Örebro?

Vi har varit i kontakt med Eva-Marie Jansson, Miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro, som meddelar att besked om bergtäktsansökan troligen kommer någon gång under de två första veckorna i september.

De som har yttrat sig får beslutet hem i brevlådan.
Beslutet kungörs även i NWT och Värmlands Folkblad och finns även tillgängligt på miljöförvaltningen i Karlstad under en viss tid. I diariet kan vi bara se att ett beslut är fattat, inte läsa själva beslutet.

Kungörelsen läggs även upp på hemsidan http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/om-lansstyrelsen/kungorelser-och-delgivningar/Pages/default.aspx

Från mötet med Moderaterna

I måndags träffade vi kommunalrådet Marléne Lund Kopparklint (M) och Anette Eriksson, politisk sekreterare (M), som kom på besök till oss i Ordenshuset i Ulvsby.

Vi framförde våra åsikter om den planerade bergtäkten och den stora oro som alla boende i närområdet känner och vi informerade också om att många utvecklingsinitiativ i bygden har lagts på is i väntan på beslut om täkten kommer att öppnas eller ej.

Vi studerade kartorna noga för att ge den rätta bilden av hur nära boende och tätbebyggelse som bergtäkten kommer att ligga. Vi tittade även på hur ljudet från täkten kommer att fortplanta sig längs med sänkan med ån från Samstorpstjärn ner till Alsterälven, samt flera andra delar som oroar oss mycket.

Marléne Lund Kopparklint tog med sig våra synpunkter till sitt parti. Vi hoppas nu att Moderaterna har fått en mycket bättre bild av platsen för den tänkta täkten och även för de närboendes synpunkter och stora oro än vad man kanske hade innan.

Moderaterna kommer på besök!

Marléne Lund Kopparklint (M) är kommunalråd i Karlstad och kommer på besök för att informera sig om våra synpunkter på en bergtäkt och vi får höra moderaternas åsikt om den tänkta täkten.

Varmt välkomna till Ordenshuset i Ulvsby måndagen den 28 augusti 17:30.