Kommunfullmäktiges interpellationsdebatt rörande bergtäkten!

Kom och var med på plats idag när Kommunfullmäktige tar upp frågan om bergtäkten till  interpellationsdebatt.

Interpellation från Christer Alnebratt, S, till Torbjörn Nilsson, MP, ang synpunkter om bergtäkten.
Häng med och lyssna på politikerna!

När: Idag den 27 april  l 18.00
Var: Bibliotekshuset i Karlstad