Inget nytt beslut i Miljönämnden!

 

Efter dagens möte i Miljönämnden kan vi konstatera att de två ledamöterna från Miljöpartiet saknades när ärendet skulle behandlas, varför det inte fanns en majoritet bland resterande ledamöter att ta upp ärendet igen till ny omröstning som arbetsutskottet hade föreslagit.

Här kommer du att finna protokollet från mötet när det senare läggs ut:
Miljönämndens kallelser och protokoll

Miljöpartiet och Miljönämnden

  • Från Miljöpartiet i Karlstads medlemsmöte i onsdags den 5 april har det framkommit att ett enhälligt beslut tagits att säga Nej till den föreslagna bergtäkten i Ulvsby!

  • Vidare har vi fått bekräftat att ärendet än en gång kommer att tas upp i Miljönämnden i Karlstad vid deras kommande möte nu på onsdag den 12 april. Där har de då möjlighet att fatta nytt beslut i ärendet.

Länk till Miljönämndens sammanträdestider