Eventuellt ny chans i Miljönämnden…

Som beslutades på det extra informationsmötet i söndags, så har ”Föreningen för god miljö i Ulvsby” nu i veckan återigen varit i kontakt med politiker i Miljönämnden. Och vi har fått följande information:

  • Miljönämndens arbetsutskott kommer under nästa vecka att ta upp bergtäktsärendet och bereda det. Detta för att Miljönämnden vid sitt nästa möte den 12 april skall kunna ta upp ärendet igen för eventuellt nytt beslut.
  • Inför Miljönämndens möte den 12 april har dessutom Miljöpartiet beslutat att ta upp bergtäktsärendet vid ett internt medlemsmöte nu på torsdag den 6 april. Detta för att förtydliga den ståndpunkt som Miljöpartiet skall ha vid Miljönämndens möte den 12 april.

Till Miljönämndens sida hos Karlstad kommun

Extra informationsmöte!

 
Välkommen till Ordenshuset nu på måndag den 27 mars kl 18.00!
 
Då finns hela styrelsen i föreningen ”För god miljö i Ulvsby” på plats för att svara på frågor, samt informera och samordna om hur vi skall agera vidare för att förhindra att bergtäkten öppnas.
 
En viktig fråga som kommer att ta upp till diskussion är om vi skall bjuda in partierna i Karlstad till oss i Ulvsby för att ge dem våra åsikter i ett öppet möte.

Interpellation inlämnad till miljönämndens ordförande!

En interpellation är inlämnad till miljönämndens ordförande Torbjörn Nilsson (MP) av Christer Alnebratt (S).

Den inlämnades den 16 mars och innehåller två frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1. Vilket underlag hade miljönämndens majoritet för sitt beslut?
2. Vad är majoritetens inställning till bergtäkten i Ulvsby?

Interpellation angående bergtäkt i Ulvsby

Enligt kommunallagen gäller bl a följande för en interpellation:

– En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

– Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellations­svar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

– Den ledamot som har ställt interpellationen ska få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Läs mer om interpellation i kommunallagen här.

Även Miljöpartiet på besök i Ulvsby!

Igår kväll träffade styrelsen och arbetsgruppen i föreningen ”För god miljö i Ulvsby” Miljöpartiet i Karlstad, representerade av kommunalrådet Monika Bubholz och Björn Gladh.

Vi ville informera oss om den lite märkliga situationen där Miljöpartiet först röstade för en bergtäkt i Miljönämnden för att sedan gå ut på sin blogg och meddela att de är emot bergtäkten. Miljöpartiet förtydligade nu sitt ställningstagande och är i nuläget helt emot bergtäkten.

Vi frågade också hur Miljöpartiet nu kommer att agera utifrån deras ställningstagande mot bergtäkten? Idag skriver Monika Bubholz via e-post till föreningen:

”Miljöpartiet sitter i majoritet och behöver samråda med våra koalitionspartners men vår tanke är att se om vi kan skicka in ett eget yttrande till Miljöprövningsdelegationen där vi avstyrker att en bergtäkt öppnas på grund av att vi vill utveckla Vallargärdet ur samhällsplaneringssynpunkt. Vi kommer även undersöka om det är möjligt att ta fram en text som kan kopplas till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och där det framgår att Vallargärdet är ett attraktivt utvecklingsområde för kommunen. Hälsningar Monika”

Fler politiker besöker Ulvsby och området för den tänkta bergtäkten!

Igår, onsdagen den 1 mars, var Socialdemokraterna i Karlstad, representerade av Anders Tallgren, Politisk sekreterare (S) och Håkan Holm Alteblad (S), 1:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, ute i Ulvsby och besökte området för den tänkta bergtäkten. Även denna gång mötte styrelsen i föreningen ”För god miljö i Ulvsby” upp och informerande.
Även Socialdemokraterna röstade emot en bergtäkt i Ulvsby när ärendet togs upp för beslut i Miljönämnden för några veckor sedan.

Vi tycker det är mycket glädjande att representanter för de olika politiska partierna kommer ut till Ulvsby och besöker oss som bor här och platsen för den tänkta täkten, samt informerar sig om läget och tar del av våra synpunkter.