Föreläggande från Miljöprövningsdelegationen

Den 12 oktober skickade Miljöprövningsdelegationen i Örebro län sitt föreläggande (krav) om komplettering av ansökan till sökanden Conrad Nisser.

Dom har tagit upp 8 punkter som skall kompletteras, bl a redogörelse av behovet och säkerställande av skydd för arter och kulturmiljövärden längs nya transportvägen.

Och skriver vidare att ”angivna kompletteringar ska ha inkommit till Miljöprövningsdelegationen senaste den 9 november 2016.”

Läs föreläggandet

Se kommentarer på vår Facebook-sida