Karlstad kommuns överklagan inskickad till Mark- och miljödomstolen

Nu har Karlstad kommuns slutliga överklagande tagits fram och skickats in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Enligt vad vi tidigare informerat om så hade man fått anstånd med överklagandet fram till den 30 november.

I slutet av det 9 sidor långa överklagandet finns ett sammanfattande stycke som inleds med följande lydelse:

”Kommunen anser sammanfattningsvis att tillstånd till täkten inte ska beviljas. Lokaliseringen uppnår inte ändamålet med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.”

Komplettering av överklgande

Kort sammanfattning från informationsmötet i måndags.

Mark & Miljödomstolen i Nacka har meddelat oss att eftersom det är ett stort ärende så kommer det sannolikt att dröja innan de fattar slutligt beslut. Med största sannolikhet kommer de inte att kunna ge något besked i ärendet om bergtäkten i Ulvsby förrän tidigast i april månad 2018. Det kan även bli så att besked inte kommer förrän till sommaren. Vissa större ärenden kan ta över ett år innan beslut kommer.

Vi har heller inte fått något besked av dem om de kommer att göra ett besök på plats och ha ett allmänt möte innan beslut tas.

Det är allt vi vet just nu.

Informationsmöte

Föreningen För god miljö i Ulvsby inbjuder medlemmar och övriga intresserade till informationsmöte om läget när det gäller den planerade bergtäkten.

Plats: Ulvsby ordenshus
När:   Måndagen den 6 nov kl 19.00

Välkomna!

Karlstad kommuns överklagande

Efter förra veckans beslut i kommunstyrelsen har kommunledningskontoret i Karlstads kommun lämnat följande överklagande mot Länsstyrelsen i Örebros beslut att godkänna ansökan om att öppna en bergtäkt i Ulvsby.

I sin överklagan begär man även anstånd till den 30 november för att utveckla grunderna för sitt överklagande, samt bifogar också kommunstyrelsens protokoll från den 5 oktober.

Överklagande och beslut

Kort sammanfattning av dagens händelser…

Demokratin har segrat!

Idag var det möte i Kommunstyrelsen, där man skulle fatta beslut ifall kommunen skull skriva ett överklagande gällande bergtäktstillståndet.

När röstningen var klar kunde man konstatera att 7 röster var för och 6 emot.
De partier som var för: MP, S och V.
Emot: M, L, C och KD (som menade att kommunen gjort vad de kan i ärendet och att det behandlats riktigt och rätt, och hänvisade till nämnderna, och att deras beslut överensstämde med Miljöprövningsdelegationens beslut).

Kommunen kommer nu genom Kommunledningskontoret att författa ett överklagande som skickas vidare till Kommunstyrelse-mötet den 21 november. Kommunen kommer begära anstånd att lämna in sitt överklagande till den 30 november för att hinna göra ett så bra överklagande som möjligt.