Känslan efter domslutet från Mark- och miljödomstolen

Så här känner vi alla efter domen, vi som inte vill ha denna verksamhet i Ulvsby, uttryckt i ord av Therese Lindh …

Käftsmäll. Besvikelse. Förvåning. Ofattbart. Förtvivlan. Övergrepp på naturen. Magkänslan var helt helt fel. Men har de inte lyssnat??? Har de inte kritiskt granskat??? Vad hände???

Så idag kom till slut domen vi väntat på så länge. 10 år och ca 9 mån. En dom som var helt förfärlig, en dom där allt anses acceptabelt trots att det för oss, kommunen och vår egen länsstyrelse var så självklart – en täkt här är inte minsta möjliga intrång på miljön, naturen och människorna. Absolut inte. En täkt som inte behövs, inte alls. En täkt där det tydligen anses ok att vi närboende ska ta 12-15 semesterdagar i anspråk VARJE ÅR för att flytta våra djur till en trygg miljö. Ett beslut där domstolen godkänner att en naturvärdesinventering i syfte att leta efter fjärilar, insekter o växter i NOVEMBER anses ok (hur många av oss har sett fjärilar i november…). Domstolen håller med om att vi kommer att påverkas, naturen kommer att påverkas, djuren kommer att påverkas – men det anses ändå acceptabelt. En ledamot var dock på vår sida – han hade lyssnat och förstått – han förstod att vi måste värna och vara rädd om den bruna gräsfjärilen, han förstod även att de myndigheter som verkar i Värmlands län vet mer än vad de i Örebro vet (som inte ens besökt Ulvsby). Tyvärr inte de övriga. 
Så orättvist om det rika djurlivet och alla sällsynta fjärilar ska förstöras/förintas pga att domstolen enligt min åsikt inte har förstått hur galet det är med en bergtäkt här på den här underbara platsen. En bergtäkt som blir den folktätaste i hela Värmland, kanske i Sverige. Hur är det möjligt? Hur kan miljöbalken tolkas så här galet? 
Jag vägrar att ge upp. Min magkänsla får inte vara fel. Till slut kommer miljön och naturen och vi att segra. Mark- och miljööverdomstolen måste förstå vad vi menar och hur osannolikt det skulle vara med en bergtäkt här. 
Tillsammans är vi starka 🙏🏼
Än är sista ordet inte sagt. 🦋


Se fler kommentarer på vår sida på Facebook!

 

Domslutet från Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt har kommit.

DOMSLUT

  1. Mark- och miljödomstolen förordnar att meddelat tillstånd ska förenas även med följande villkor.
    Sökanden ska söder om täkten anordna en bullervall i enlighet med i målet gjort åtagande.
  2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Det innebär att miljöprövningsdelegationens beslut står fast.

Nacka TR M 5417-17 Dom 2019-01-21

Mötet med Mark- och Miljödomstolen

Igår, fredagen den 30 november 2018, hade Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt kallat till möte angående bergtäkten. Plats var kl 09:30 på Värmlands Tingsrätt i Karlstad. Förhandlingen hölls utifrån inkomna överklaganden av Länsstyrelsen i Örebros tidigare beslut att godkänna täkten. Förhandlingsordning se bilaga.

Förutom Mark och Miljödomstolen i Nacka fanns sökanden på plats, likaså Länsstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Värmland, Karlstad Kommun, Therese Lindh och Annika Bohlin, samt ytterligare ett 30-tal personer, både parter och åhörare.

Förhandlingen inleddes med att sökande redogjorde för sin ansökan.

Därefter utvecklade Länsstyrelsen i Värmland sin talan mot bergtäkten bl a genom en djupare analys av hur den fridlysta bruna gräsfjärilen, som finns i området, skulle påverkas. Karlstad Kommun utvecklade därefter kommunens talan mot bergtäkten.

Therese Lindh, i egenskap av part, och Annika Bohlin, de två tillsammans i egenskap av fullmakttagare för 26 parter (från början 77 st men domstolen bedömde i våras att 51 st bodde för långt från täkten), utvecklade sin talan mot bergtäkten genom att via ett omfattande bildspel på 67 bilder och en film påvisa de stora bristerna i ansökan, samt varför täkten inte skall godkännas. De påvisade också hur andra liknande ansökningar fått avslag utifrån olika punkter. Deras material var otroligt genomarbetat och omfattande. Ett fantastiskt arbete! Tack Therese och Annika!

Ytterligare några parter utvecklade sina ståndpunkter mot bergtäkten.

Det framfördes mycket tydligt från både Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun och från Therese & Annika, samt övriga att vi inte vill ha någon bergtäkt!

Slutligen meddelade Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt att dom i ärendet kommer att meddelas den 21 januari 2019. Domen kommer då att kunna hämtas på plats vid Nacka Tingsrätt och den kommer också detta datum att skickas ut till inblandade parter.

Förhandlingsordningen

Sprängning i bergtäkt

Vi lägger ut länken till denna film igen. Den visar hur det går till i en bergtäkt när de spränger.

Men, som kommenterades runt filmen för ett år sedan, den visar inte det som sker efteråt… knackning av skut, som är det som låter allra mest. Sedan får man inte glömma bort all lastning av grus. Inte som stilla fågelkvitter direkt 😏. Så om någon tror att det inte kommer märkas bör de nog läsa på. Inte för inte det kallas miljöfarlig verksamhet.

Alster Bergtäkt 20161